Branches kunnen veel van elkaar leren ...

Onderwijs

Kranten staan vol met berichten over experimenten in het onderwijs. Er is spanning op de arbeidsmarkt. Docenten ervaren werkdruk. Er is sprake van onduidelijke doelen. De uiteindelijke resultaten zijn niet voldoende bevredigend.

 

Projectonderwijs

"Veel scholen bieden een deel van hun onderwijs aan in projectvorm. Leerlingen worden geacht zelfstandig werkend kennis ..."

Lees meer ›
 

Workshops

"Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig; de zin en onzin van onderwijs... "

Lees meer ›

Een paar ontwikkelingen op een rij:

  • deregulering
  • meer behoefte aan bedrijfsmatig werken
  • nieuwe onderwijsvormen
  • schaalvergroting en schaalverkleining
  • teamontwikkeling versus sectieverschraling
  • doorlopende leerlijnen die niet echt van de grond komen

Hoe kan onderwijs antwoord geven op hedendaagse vraagstukken?
Mijn overtuiging is dat veranderen niet voldoende is. Verbeteren en vergoeden horen daarbij!