Branches kunnen veel van elkaar leren ...

Sleutelveld Algemene Voorwaarden website 2011

Sleutelveld aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Sleutelveld is niet verantwoordelijk voor kenbaar (direct en indirect) aan de webpagina gekoppelde bestanden en verbindingen (“links”) van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden en verbindingen in. Sleutelveld spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Sleutelveld behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Sleutelveld is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Sleutelveld behoudt het copyright op de teksten, foto’s en technische gegevens. Het is verboden om ze zonder schriftelijke toestemming voor eigen gebruik of voor derden te gebruiken, in het bijzonder door ze te kopiëren of openbaarmaking. Indien binnen de website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen, enz) in te vullen, vindt de openbaarmaking van deze gegevens op vrijwillige basis plaats.