Branches kunnen veel van elkaar leren ...

Principes

Bij adviseren, coachen en trainen ga ik uit van de volgende principes en overtuigingen:

  • Organisaties en bedrijven zijn mensen die samen doelen willen bereiken.
  • De mens is compleet, gevormd uit hoofd, lichaam, hart en ziel; op elk van deze gebieden wil zij of hij gekend worden.
  • Inspelen op de complete mens biedt ongekende mogelijkheden, voor die mens zelf maar ook voor de organisatie.
  • Ik kies voor inspiratie, vertrouwen en waardering.
  • Eén van mijn belangrijkste uitdagingen is het creëren van een cultuur waarin strategie, structuur en uitvoering elkaar versterken.
  • Nieuwe inzichten leiden naar nieuwe vormen van werken.