Branches kunnen veel van elkaar leren ...

 

De mens achter Sleutelveld

Begin 2006, na een oriëntatieperiode van anderhalf jaar, schreef ik Sleutelveld in bij de Kamer van Koophandel. Een lang gekoesterde droom werd waar. Na uiteenlopende werkzaamheden voor organisaties in de gezondheidszorg, de welzijnsector en het onderwijs, ging ik verder als zelfstandig adviseur, ondersteuner, coach en trainer. Persoonlijke ondervindingen en praktijkervaringen waren (en zijn nog steeds), naast een gedegen theoretische ondergrond, mijn belangrijkste bagage bij het werken met mensen en in ondernemingen.
Tijdens de oriëntatieperiode werkte ik aan opdrachten op het gebied van coachen, marketing, strategievorming, ondernemingsplan en algemeen advieswerk. De energie die ik kreeg door als semi-zelfstandige hiermee bezig te zijn, bevestigde me in het voornemen om een eigen adviesbureau te starten.
In uiteenlopende functies en op verschillende organisatieniveaus heb ik ervaren hoe mensen en organisaties elkaar beïnvloeden; vaak opbouwend en stimulerend, soms afbrekend en frustrerend. Door gesprekken met ondernemers in het MKB is deze sector voor mij gaan leven. Als (stage)docent Handel & Verkoop en door gesprekken met ondernemers deed ik kennis op van kleine en middelgrote bedrijven.
Ervaringen als groepswerker, beleidsmedewerker, leidinggevende en manager integreer ik in mijn theoretische achtergrond (Management, Bedrijfskunde, Bedrijfseconomie en Personeel & Organisatie). Ik heb oog voor zowel de zakelijke als de menselijke kant van ondernemingen en organisaties. Mijn advies en ondersteuning zijn gericht op mensen; hun inzichten, overtuigingen, houding en gedrag leiden tot resultaten voor het bedrijf waarin zij werkzaam zijn. Structuur en opbouw van de organisatie spelen daarbij een belangrijke ondersteunende rol.

Sape Westra