Marketing is vooral je klant kennen ...

Marketingplan

In deze eendaagse training maakt u stapsgewijs uw eigen marketingplan. Aan het eind van de dag neemt u uw marketingplan mee naar huis!

U  start om 9.30 uur en om 17.00 uur bent u klaar. De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. Twee weken voordat de training start, bereidt u zich thuis voor met behulp van digitale opdrachten. Tijdens de training komen onderdelen aan bod als:

  • Oriënterende theorie rondom marketing en marketingplan
  • Het thuis gemaakte voorwerk uitwerken in een SWOT analyse
  • Van SWOT analyse naar confrontatiematrix
  • Het marketingplan maken