Samenwerken is het cement van een team ...

Samenwerken

(Management)teams die samen werken willen veranderen in samenwerken kunnen niet om deze training heen.

Het ochtendprogramma wordt begeleid door kunstenares Wilma Kruiswijk. Samen maakt u een kunstwerk met behulp van de techniek linoleum snijden. De noodzaak tot overleg over ontwerpen, plannen en uitvoeren maakt deze techniek bij uitstek geschikt voor deze training.

In het middagprogramma gaan we in op samenwerken. De ervaringen van de ochtend zijn de rode draad. Als uitgangspunt gebruiken we de theorie van teamrol management.

Binnen 1 week na de training ontvangen de opdrachtgever en het team een schriftelijke rapportage van de training. In deze rapportage zijn opgenomen:

  • het verslag van de trainingsdag
  • aanbevelingen m.b.t. het verbeteren van het samenwerken

Daarnaast levert de training natuurlijk een prachtig kunstwerk op.