Kennen en kunnen passen bij elkaar ...

Projectonderwijs

Veel scholen bieden een deel van hun onderwijs aan in projectvorm. Leerlingen worden geacht zelfstandig werkend kennis te ontwikkelen. Docenten coachen hen daarbij. In veel gevallen leidt dit niet tot de gewenste resultaten.

Ik heb een training ontwikkeld voor docenten. Daarin wordt aandacht besteed aan kennen en kunnen. Docenten ontwikkelen vaardigheden waarmee ze leerlingen succesvol kunnen begeleiden tijdens projectlessen. De training bestaat uit 5 dagdelen en wordt op locatie aan een team van docenten gegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn

  • leerstijlen, leerproces en leerpsychologie toepassen in de concrete onderwijssituatie.
  • stijl van coachen/begeleiden afstemmen op de leerstijl van de leerling.
  • competenties en gedragsindicatoren formuleren.
  • feedback geven en beoordelen.