Autobedrijven Van der Heiden

Autobedrijven Van der Heiden

Het doel was medewerkers beter om te kunnen laten gaan met de hectiek in hun werk. Sleutelveld heeft middels een training aan een aantal medewerkers in onze bedrijven inzicht gegeven in de invloed van hun eigen doen en handelen.  De open manier van communiceren in combinatie met de interactie onderling heeft de cursisten handvatten gegeven om prioriteiten te stellen en hier ook mee om te gaan. In de dagelijkse praktijk vertaalt zich dit in meer rust op moment van veel klantcontacten.

Het was als directie plezierig samenwerken met Sleutelveld die duidelijke doelen stelde en goed communiceerde over het verloop van de cursus. Bovendien was er ruimte voor eigen inbreng. Wat bovendien aansprak was de consequente aanpak en naleving van afspraak = afspraak.

Wieberen v.d. Heide, directeur