Hendrik Pierson College Zetten

Hendrik Pierson College Zetten

Scholing projectonderwijs voor 12 docenten VH 1e fase. Vaststelling van missie en visie, opstellen projectplan en toekomstperspectief.

Gedegen en onderbouwd gewerkt met onze docenten. Met kennis van zaken en met enthousiasme gezamenlijk gekomen tot een inhoudelijke onderbouwing en route die we willen gaan. Samenhang in inhoud en in team geboden. Koppeling theorie en praktijk: de uitvoering aangepast aan de mogelijkheden en passend bij organisatie.

Chris Oosterink
afdelingsleider VH