Branches kunnen veel van elkaar leren ...

Personal coach

Mijn vraag lag op het het gebied van hoe ik verdere invulling ging geven aan mijn loopbaan. Ik was 57 jaar en stond voor de keuze: nog twee jaren werken in mijn toenmalige baan en dan stoppen, of een nieuwe baan accepteren. Sape heeft mij in één gesprek er bewust van gemaakt dat ik in feite al een keus had gemaakt en dat er allerlei andere zaken speelden die het maken van de keuze vertroebelden. Door de juiste, gerichte en open vragen te stellen stimuleerde hij mij om uit te spreken wat er in mij leeft en zelf te ontdekken hoe het zit. Ik heb de juiste beslissing kunnen nemen over de invulling van de volgende periode van mijn leven.

Durk Stellingwerf